011 870 09 64 office@arabesa.rs
Posedujemo i press kontejnere kapaciteta 8 kubika, kao i kamion za servisiranje istih

Prerada starog papira

30 % otpada koji je moguće reciklirati čini, papirni otpad. Reciklažom 1.2 tone otpadnog papira se može uštedeti 2 tone prirodnog drveta.

Reciklaža otpadnog papira 74% manje zagađuje vazduh i 35% manje zagađuje vodu nego njegova proizvodnja od sirovog drveta.


Preduzeće “ARABESA” otkupljuje stari papir u Bariču, Železnička BB, Telefon 011 87 00 964

Transport

Preduzeće Arabesa je rešenjem Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu osposobljeno za obavljanje međunarodnog javnog prevoza stvari u drumskom saobraćaju.

Takođe, preduzeće u svom sastavu poseduje i službu za obavljanje špediterskih usluga.